Isidro Blasco, Paolo Ridolfi & Paulo Whitaker

Isidro Blasco | Street View

Isidro Blasco | Street View

Impressão colorida, madeira, pastpatour, 39 x 56 x 13 cm, 2016

Isidro Blasco | Underground Passages

Isidro Blasco | Underground Passages

Impressão colorida, madeira, pastpatour, 72 x 56 x 18 cm, 2016

Isidro Blasco | My São Paulo

Isidro Blasco | My São Paulo

Impressão colorida, madeira, pastpatour, 62 x 90 x 15 cm, 2012/2014

Isidro Blasco | Brooklyn Building with Manhattan Bridge

Isidro Blasco | Brooklyn Building with Manhattan Bridge

Impressão colorida, madeira, pastpatour, 70 x 112 x 32 cm, 2012

Paolo Ridolfi | Funil Externo

Paolo Ridolfi | Funil Externo

Acrílica sobre tela, 150 x 300 cm, 2017

Paolo Ridolfi | Funil Interno

Paolo Ridolfi | Funil Interno

Acrílica sobre tela, 150 x 300 cm, 2017

Paolo Ridolfi | Ventilador

Paolo Ridolfi | Ventilador

Acrílica sobre tela, 200 x 200 cm, 2017

Paolo Ridolfi | Cubos

Paolo Ridolfi | Cubos

Acrílica sobre tela, 150 x 300 cm, 2017

Paolo Ridolfi | Sem Título

Paolo Ridolfi | Sem Título

Acrílica sobre tela, 150 x 150 cm, 2017

Paolo Ridolfi | Sem Título

Paolo Ridolfi | Sem Título

Acrílica sobre tela, 150 x 150 cm, 2017

Paulo Whitaker | Sem Título

Paulo Whitaker | Sem Título

Óleo sobre tela, 150 x 110 cm, 2014

Paulo Whitaker | Sem Título

Paulo Whitaker | Sem Título

Óleo sobre tela, 70 x 60 cm, 2018

Paulo Whitaker | Sem Título

Paulo Whitaker | Sem Título

Óleo sobre tela, 70 x 60 cm, 2014

Paulo Whitaker | Sem Título

Paulo Whitaker | Sem Título

Óleo sobre tela, 70 x 60 cm, 2014

Paulo Whitaker | Sem Título

Paulo Whitaker | Sem Título

Óleo sobre tela, 70 x 60 cm, 2014

Isidro Blasco, Paolo Ridolfi & Paulo Whitaker

Curitiba - Curitiba

 

  17/03/2018 até 28/04/2018

Artistas: Isidro Blasco, Paolo Ridolfi, Paulo Whitaker.

Coletiva com os artistas Isidro Blasco, Paolo Ridolfi & Paulo Whitaker